Shengen Öğrenci Vizesi

Shengen Öğrenci Vizesi

Sadece vize başvuru tarihinden en geç 10 yıl içerisinde düzenlenmiş pasaportlara vize uygulanması mümkündür. Daha eski pasaportlara vize verilmesi mümkün değildir. Eski pasaportun uzatılmış olması yeterli değildir. Bunun da ötesinde pasaportun enaz iki bos sayfası bulunmalı ve planlanan seyahat tarihinden sonra da en az üç ay daha geçerli olması gerekiyor.

Gerekli vesikalık resimler biyometrik özelliklere sahip olmalı, yani 6 aydan eski olmamalı ve x ebadında olmalı. Başvuru sahibinin ön plan resmi çekilmeli ve bas örtüsü olmamalıdır.

Bütün Schengen ülkeleri için vize ücreti 60 Euro'dur ve sadece pesin ve Euro olarak ödenebilmektedir. 

Aşağıdaki belgelerin hem asılları hem fotokopileri ibraz edilmelidir.

En az 1 yıl geçerli TC pasaportu. Pasaportla birlikte pasaportun resimli sayfasından bir adet fotokopi.
Başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış başvuru formu.
TC nüfus cüzdanı
3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı)
Anne babaya ait ikametgâh ilmühaberi.
Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Avro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli
yurtdışı sağlık sigortası.
Sadece turistik amaçla yapılacak Almanya seyahatlerinde yukarıda belirtilen belgelere ilaveten bir de uçak ve otel rezervasyonu ibraz edilmeli

Almanya`daki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair aşağıdaki belgeler:

  Almanya’dan davet eden kişi tarafından verilen taahhütname/davetiye veya başvuru sahibi kendi imkânlarıyla Almanya`daki masraflarını karşılayacaksa da, buna ilişkin belgeler (ör: banka cüzdanı. Nakit para veya kredi kartı geçerli kanıt olarak kabul edilmemektedir) ve Almanya'dan bir davet yazısı.
Gelirle ilgili belgeler(Maaş ödemeleri, hesap cüzdanı vs.)
İkamet ettiği yerle ilgili belgeler (Kira bedelini de gösteren kira sözleşmesi, kiracı değilse tapu senedi (akraba veya yakınlarına ait bir ev olsa da)
Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Kamu kuruluşlarında çalışan memur ve işçilerden istenen belgeler:

o Mesleğinize dair de bilgi içeren çalışma belgesi
o Talep edilen vize süresi için resmi izin belgesi
o İşyeri kimliği
o BAĞKUR/SGK dökümü, SSK giriş bildirgesi ve son maaş belgesi

Kamu kuruluşları dışında (özel sektörde) çalışanlardan istenen belgeler:

o Mesleğinize dair de bilgi içeren çalışma belgesi
o Talep edilen vize süresi için izin belgesi
o İşverene ait imza sirküleri, vergi levhası ve Ticaret Odası kaydı
o BAĞKUR/SGK dökümü, SSK giriş bildirgesi ve son maaş belgesi

Serbest meslek sahiplerinden istenen belgeler:

o Ticaret Odası kaydı
o Yeni tarihli vergi levhası
o İmza sirküleri
o Ticaret Gazetesi
o Emeklilerden istenen belgeler:
o Emeklilik kimliği ve sağlık karnesi
o Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi

Öğrencilerden ve yükseköğrenim görenlerden istenen belgeler:

o Ders yılı içerisindeyse, izinli olduğunu gösteren öğrenci belgesi veya yükseköğrenim belgesi
o Ebeveynin geçim kaynağına ilişkin belgeler

 

Schengen Ülkeleri Kısa Dönem

 Öğrenci Vizesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

(90 gün altı kalışlar için)

1- Evraklar

Pasaport ( Talep edilen vize bitim tarihiden 3 ay daha geçerli pasaport )
(Henüz pasaportu olmayanlar  HYPERLINK "https://epasaport.egm.gov.tr" https://epasaport.egm.gov.tr adresinde bulundukları en yakın ilce pasaport Şubesinden randevu alarak pasaport başvurusu yapabilirler.) 

Eğer varsa eski pasaportlarınız.

Son 6 ayda çekilmiş adet vesikalık fotoğraf (Arka fonun açık renk 3,5 x 4,5  ebatlarında Biometrik özelliklerde olmalıdır.)

Vize başvuru formlarının eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulması gerekmektedir. Eğer Global Vizyon öğrencisi iseniz formunuzun vize departmanı tarafından hazırlanacaktır. 

Kimlik fotokopisi eklemesi gerekmektedir.

2- Eğitim durumunuz ile ilgili belgeler: 

Türkiye'de en son mezun olduğunuz okulun diploma/mezuniyet belgesi ve transkript fotokopileri. Hala öğrenciliğiniz devam ediyor ise öğrenci belgeniz ve tatil dönemi dışında gidiyorsanız okuldan alacağınız izin belgesi.

Eğitim alınacak olan okul veya enstitüden alınmış kayıt belgesi. Okul harçlarının ödendiğine dair makbuz. Varsa burs yazısı aslı ve fotokopisi. 

3- Maddi durumu gösterir belgeler:

Çalışıyorsanız işyerinizden izin mektubu ve dönüşte aynı işyerinde çalışacaksanız referans mektubu, son 4 ayın maaş bordrosu, Ssk işe giriş bildirgesi, Ssk hizmet dökümü. Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhası, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi.

Bankadan, bankanın antetli kağıdına o günün hesaptaki miktarını gösteren yazı veya hesap cüzdanları (Bu miktarın gerçekliği, bankadan konsolosluk tarafından teyit edilir.) Hesap öğrenci ve/veya ailesi üzerine olabilir. (Hesap cüzdanlarınızın güncel olması, hesaplarda en az yurt dışında kalacağınız süre boyunca eğitim, yaşam, konaklama ve gidiş – dönüş uçak bileti giderleriniz için yeterli olacak miktarda para bulunması, hesaplarının geçmişinin ve hesap hareketlerinin görünmesi, yeni yatmış paranın kaynağının ispatlanması tavsiye edilir.) ayrıca banka yetkilisinin imza yetkisini gösteren imza sirküsü (Banka hesap cüzdanının veya yazısının orjinali)

 

Kendinize veya ailenize ait tapular, araba ruhsatları, kira kontratları ( Kira geliri olması durumunda )fotokopisi.

Eğer kendiniz veya ailenizden herhangi biri şirket sahibi ise; şirketinizle ilgili evraklar. (Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhanız, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi.) 

 

Siz veya Aileniz maaşlı çalışıyorsa şirket belgelerine ek olarak son 4 ay maaş bordrosu, Ssk işe giriş belgesi ve Ssk hizmet dökümü.

 

Emekliler için emekli belgesi ve banka emekli maaş hesap dökümü

Aileniz  masrafları karşılıyor masraf taahhüt yazısı  

4-  Diğer evraklar

Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi 

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu 

Konaklama Rezervasyonu

Velileri olmaksızın Schengen ülkelerine seyahat eden 18 yaşın altındaki çocuklar için Anne ve Baba tarafından noterden alınmış muvafakat name. 

Schengen bulunan 1. dereceden akrabalarınız varsa ve size sponsor ise ülkedeki yasal durumlarını gösteren pasaportlarının ve iş/eğitim durumlarını gösteren belgelerin fotokopisi 

Seyahat ve sağlık sigortası (mevut gidiş tarihinizden 1 gün önce başlayıp dönüş tarihinizden sonra hala 15 gün geçerli olmalıdır.) 

Schengen ülke konsoloslukları ek evrak talep edebildiği gibi vize türüne göre işlem süresi değişebilmektedir.  

 

 

 

 

 

Yurtdışında dil eğitimine karar veren öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken hususlardan biri de vizelerdir. Her ülkenin vize kriterleri ve başvuru prosedürleri birbirinden farklıdır.  Vize başvuruları ciddi bir ön hazırlık gerektirmektedir ve vize prosedürleri sık sık değişebilmektedir. Temel olarak konsolosluklar eğitim durumunuzun ve maddi durumunuzun sizi destekler nitelikte olmasını ve doğru beyanda bulunmanızı beklerler. İşte bu nedenle ilk başvurunuzda yer alan ifadeler bağlayıcıdır ve yanlış beyanların geri dönüşü çok zordur. 

 

 

VİZE BAŞVURU PROSEDÜRLERİ;

 

Shengen Vizesi;

 

Schengen Bölgesi 26 ülkeden ibarettir: Belçika, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Avusturya, Polonya, Portekiz, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan.

 

Schengen vize başvuruları Schengen vizesi veren 26 ülke konsolosluklarının aracı kurumlarndan randevu alınarak şahsen yapılabilmektedir. Vize sürecinin hızlı güvenilir olması acısından başvuru dosyanızın yurtdışı eğitim danışmanlığı kuruluşları tarafından hazırlanması sağlıklı netice verebilir.

 

Tüm başvurular ( 12 yaş ve üzeri) şahsen yapılmak zorundadır.( 18 yaş altı başvuru sahipleri anne veya babası refakat etmek zorundadır.)

 

Öğrenci kayıt işleminden sonra Eğitim danışmanımızın size vereceği evrak listesini eksiksiz olarak hazırlayarak GlobalVizyon vize bölümüne teslim ediniz.

 

Vize başvuru evraklarınızın tamamladıktan sonra vize formlarınız Globalvizyon vize bölümü tarafından hazırlanıp vize randevunuz alındıktan sonra size teslim edilecektir.

 

Vize ücretleri Ülkelere göre değişiklik göstermekte olup başvuru öncesi aşağıdaki ülke konsoloslukları linkinden kontrol edebilirsiniz.

 

Fransa  HYPERLINK "http://www.vfsglobal.com/france/turkey/" http://www.vfsglobal.com/france/turkey/

Almanya  HYPERLINK "http://idata.com.tr/tr/#/de/34" http://idata.com.tr/tr/#/de/34 

İtalya  HYPERLINK "http://idata.com.tr/tr/#/it" http://idata.com.tr/tr/#/it

Malta  HYPERLINK "http://www.maltavac-tr.com/turkish/" http://www.maltavac-tr.com/turkish/

İspanya  HYPERLINK "http://www.vfsglobal.com/spain/turkey/" www.vfsglobal.com/spain/turkey/ 

Yunanistan  HYPERLINK "http://www.kosmosvize.com.tr/" www.kosmosvize.com.tr/ 

Hollanda  HYPERLINK "http://www.vfsglobal.com/netherlands/turkey/" www.vfsglobal.com/netherlands/turkey/

Avusturya  HYPERLINK "http://www.vfsglobal.com/austria/turkey/" www.vfsglobal.com/austria/turkey/

Polonya  HYPERLINK "http://www.vfsglobal.com/poland/turkey/" www.vfsglobal.com/poland/turkey/

Macaristan  HYPERLINK "http://www.mfa.gov.hu" www.mfa.gov.hu

İsveç  HYPERLINK "https://www.vfsglobal.se/Turkey/Istanbul/" https://www.vfsglobal.se/Turkey/Istanbul/

İsviçre  HYPERLINK "https://www.tlscontact.com/trIST2ch/login.php?l=tr" https://www.tlscontact.com/trIST2ch/login.php?l=tr

 

 

Tüm schengen ülkerleri vize başvuru esnasında parmak izi zorunluluğu olup şahsen başvuru yapılmalıdır.