Kanada'da PhD Programları
Kanada'da PhD Programları

Kanada'da PhD Programları

Yüksek Standartlara Sahip Bir Ülkede, Saygın Bir Üniversitede Doktora Yapmak ve Hayallerdeki Hayatı Yaşamak İsteyenlerin Adresi Kanada…

Hayatına; akademik kariyer yaparak devam etmek isteyenler için Kanada gerek yaşam standartları yüksek bir ülke olması gerekse üniversitelerinin dünya çapında kabul görmesi nedeniyle öğrenciler için oldukça doğru bir tercih olmaktadır. Doktora programlarına başvura bir kişinin ortalama 4 ile 7 yılını başvurduğu üniversitenin bulunduğu topraklarda geçireceği düşünüldüğünde öğrenci sadece kariyerine değil hayatına da yön vermektedir. Bu sebeple kararını verirken ince eleyip sık dokuması gereklidir. 

Kanada; ikliminin tam tersi olarak sıcak, samimi ve yardımsever bir halka sahip olması, suç oranlarının düşüklüğü bakımından dünyanın en güvenli ülkeleri arasında yer alması, diğer ülkelerle kıyaslandığında yaşam maaliyetlerinin düşüklüğü gibi nedenler bu ülkenin tercih edilmesinde etkilidir. 

Doktora Süreci
Kanada eyalet sistemiyle yönetildiğinden dolayı yüksek öğretim süreci eyaletlerin belirlediği kurallar ve üniversite yönetimlerine bağlıdır. Eyalet yönetimleri de bu sürece çok müdahil olmazlar.Sadece üniversitelerin uygun donanımlara sahip olup olmadığını denetler ve buna göre doktora seviyesinde eğitim vermelerine izin verirler. Bunun haricinde tüm süreçte karar alma konusunda fakültelerin Lisans Üstü Programlar yöneticilerine aittir. 

Kanada'da yüksek öğrenim, anayasaya göre devletin sorumluluğu dışındadır. Anayasaya göre, bölgelerin her birinde ve her biri için eğitim ile alakalı meselelerde kanun çıkarma yetkisi bölge yönetimlerine aittir. Bu, büyük ölçüde, doktora derecesi için de geçerlidir. Doktora çalışmalarıyla ilgili hiçbir resmi tüzük yoktur.

Kanada üniversitelerinde doktora yapmak isteyen öğrencilerin yüksek lisanslarını tamamlamış olmaları beklenir. Doğrudan doktora programlarına kabul başka ülkelerde olsa da Kanada’da zor bir seçenektir. Bu açıdan bir öğrencinin yüksek lisansını Kanada’da yapıp, yine aynı ülkede doktora programına devam etmesi kendi açısından olumlu olacaktır. Çünkü yüksek lisans programında yeterli görülen öğrenciler bu süreci tamamlamadan doktora aşamasına atlatılabilmektedir. 

Doktora programlarına başvuracak öğrencilerin iyi bir not ortalamasına sahip olması, İngilizce yeterliliklerini ispatlaması, referans mektuplarının tatmin edici olması beklemektedir. Fakat bunun yanı sıra en önemlisi öğrencinin araştırma konusunun üniversitenin ilgisini çekmesi ve üniversite bünyesinde öğrencinin araştırma konusuna uygun danışman öğretim elemanına sahip olması oldukça önemli bir etkendir. Bu sebepler öğrenci başvuracağı üniversiteleri iyi araştırmalı, kendi araştırmasıyla ilgilenecek üniversiteleri tercih etmeli ve gerekirse doktora başvuruları öncesinde danışmanı olabilecek öğretim görevlisiyle irtibata geçmelidir. 

Doktora öğrencileri üniversitenin kendilerine sunduğu kurallar çerçevesinde çalışma hakkında sahiptir. Öğrenci hayatını idame ettirebilmek için çalışabilir. Bu çalışma kendi alanıyla yada başka alanlarla ilgili olabilir. Öğrenci doktora yaptığı süreçte yurtıdışında başka ülkelerde çalışmalara katılmak istiyorsa bu ülkelere de giriş çıkış yapabilir. 

Doktora programlarında dersler çok yer kaplamaz. Dersliklerde girilen derslerdense konferans ve seminer ağırlıklı bir eğitim süreci doktora öğrencisini beklemektedir. Önceki yıllarda sınavlara ağırlık verilese de son dönemde sınavlar müfredatlar içerisinde daha az yer almaya başlamıştır. Sözlü ve yazılı kimi sınavların yanı sıra öğrencilerin tez konularının en şekilde ele almaları beklenemektedir. Öğrenci doktora programına katılmadan önce tez konusunu üniversiteye sunmak zorundadır. Tez konusu öğrencinin üniversiteye kabulünde önemli bir yer tutar.
 
Tezini bitiren öğrenci uzman kurul tarafından incelenir. Öğrencinin hazırladığı tez; atanan uzman bir müfettiş tarafından  incelmeye alınır. Tez müfettişten ve denetleme kurulundan onay aldıktan sonra düzeltmelerden geçer ve Kanada Milli Kütüphanesi’ne gönderilir. Tezin bir kopyası ise Amerika’da bulunan Dünya Üniversiteleri Mikrofilmleri’ne (UMI) alınır. 

Burslar

Global Vizyon olarak doktora sürecine başlayacak olan öğrencilerimize çalışmalarına başlamadan önce burs başvurularında bulunmalarını önermekteyiz. Uzun ve zorlu bir süreç olan doktora aşamasında öğrencinin belirli bir yerden gelirinin olması kendini araştırmalarına adayabilmesi açısından iyi olacaktır. Öğrenci arzu ettiği kurumların açtığı burs olanaklarına başvurabilir. Global Vizyon olarak bağlantılı olduğumuz kurumlar ve kuruluşların açtığı burs olanaklarını öğrencilerimizle paylaşmaktayız.

Kanada’da diğer ülkelere nazaran burs bulmak biraz daha olanaklar dahilindedir. Kanada genellikle doktora programlarına kabul ettiği öğrencilere burs vermektedir. Araştırma asistanlığı, proje sponsorlarının hibeleri veya kredi gibi şekillerde burslar öğrencilere tahsis edilmektedir. Global Vizyon danışmanlarıla yapılacak detaylı görüşmeler neticesinde hangi üniversitenin ne gibi burs imkanları sağladığı hakkında bilgi alınabilir. 

Başvuru Şartları

 TOEFL, IELTS, GRE, GMAT testlerinden gerekli skorların alınması skorlarıyla belgelenmesi
 Fransızca eğitim alınacaksa Fransızca seviyesinin belgelenmesi
 Yüksek lisans not ortalaması
 Tez konusunun belirtilmesi
 Yüksek lisans konusuyla doktora konusunun birbiriyle bağlantılı olması
 Öğrencinin yapmak istediği tez konusuyla ilgili olan bir danışman profesör bulması (başvurulan üniversiteden yada dışarıdan bir profesör olabilir. Fakat tez konusunun üniversitenin araştırmalarıyla bağlantılı olması ve konu hakkında çalışabilecek bir profesör olması üniversiteye kabul şansını artırır.)
 İş tecrübesi / CV
 3 adet akademik referans mektubu
 Niyet mektubu