Hukukçular için İngilizce

Hukukçular için İngilizce

Uluslararası ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı günümüzde, küresel ekonominin hukuki sorunlarını çözebilen, yabancı dili akademik ve mesleki yaşamlarında en iyi şekilde kullanabilen hukukçulara ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuk İngilizcesi programımız, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası insan hakları hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, uluslararası kamu hukuku ve Türk hukuk sistemlerini esas alan avukatların iş dünyasında kullandıkları özel hukuk konuları ve terimlerini içermektedir.

Programa katılmak için en az Orta (Intermediate) seviyede İngilizce bilmek gerekir.

Kurs; örnek vaka çalışması, pazarlık, tartışma ve toplantı dillerini kapsar. Bu kurs, hukuk alanında İngilizce öğretme yeterliliğine ve deneyimine sahip eğitmenler tarafından verilmektedir.

Programın katılımcıya faydası

Hukuk İngilizcesi kursuna katılanlar aşağıda belirtilen alanlarda yeteneklerini geliştirebilecek;
 İletişim becerilerini ilerletme
 Düzgün ve doğru İngilizce kullanımı
 Toplantılarda daha verimli katılım sağlama
 E-mail yazımı dahil olmak üzere yazılı İngilizce tekniğini geliştirme
 Hukuk İngilizcesi bilgisi genişletme
 İngilizce dilbilgisini daha iyi anlama ve kullanma
 Sosyalleşirken öz güvenin artması
 Farklı kültürlerle çalışma konusunda daha rahat hissetme

Programın İçeriği

Hukuk İngilizcesi programı hukuksal alanda İngilizce iletişim kabiliyetinizi geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Özellikle aktif konuşma ve yazma becerileri ile iletişim teknikleri üzerine odaklanılmıştır. Kurs bitiminde hukuksal konularda kendinize olan özgüveniniz artacak, uzmanlık alanınızla ilgili dil hakimiyetiniz ileri seviyeye çıkacak ve verimli iletişim kurabileceksiniz.

Öğrenilecek temel konular ve teknikler

 Hukuk İngilizcesi kelime haznesinin genişletilmesi
 Toplantı ve görüşmelerde verimli iletişim kurabilme
 Görüşmelerde etkili konuşabilme
 Sunum yapabilme
 E-mail, raporlama, resmi yazışma teknikleri vb yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi
 Etkili telefon görüşmeleri yapabilme
 Sosyalleşme ve misafir karşılayabilme
 Dinleme yeteneklerinin geliştirilmesi
 Kontrat yapabilme, hukuksal tavsiyeler verebilme, hukuksal konularda sunum yapabilme

Program sırasında İngilizcenizin gelişebileceği bazı konular
 Türk Hukuk Sistemi
 AB Hukuk Sistemi
 İngiliz ve Amerikan Hukuk Sistemi
 Ticaret Hukuku
 İş Hukuku
 Tüketici Hakları
 İnsan Hakları Hukuku
 Ceza Hukuku
 Hukukta Güncel Gelişmeler
 Uluslararası Hukuk
 Uluslararası Ticaret

Dileyen öğrenciler “Hukuk İngilizcesi” kursunun yanında yurtdışındaki dil okullarında verilen “English for Law" programlarına da katılarak, Hukuk İngilizcelerini çok daha akıcı yapabilirler. Öğrencilerimiz arasında kurs bitiminde İngiltere’de London School of English ile Westminister University’de, Amerika’da ise University of California- San Diego veya Harvard University’de Hukuk İngilizcesi programlarına devam edenler bulunmaktadır. 

Yeterli İngilizce seviyesine ulaşan öğrenciler, ILEC veya TOLES gibi Hukuk İngilizce sınavlarına katılabilir ve İngilizcelerini uluslararası bir sertifika ile belgelendirebilirler. Hukuk İngilizcesi ileri seviyeye ulaşanlar, İngiltere veya Amerika’da hukuk yüksek lisans programlarına da katılabilirler.

Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz