Yurtdışı Eğitim Bursu
Yurtdışı Eğitim Bursu

Yurtdışı Eğitim Bursu

Bir çok burs imkanı ile yurtdışında eğitim almak daha masrafsız

TEV
Türk Eğitim Vakfı; ülkemizde üst düzey yönetici ve mesleğinde uzman kişilerin yetişmesi ve ülkemizin insan gücü kaynağını zenginleştirmek için 1969 yılından beri yurt dışında yüksek lisans, tıp alanında da üst ihtisas ve araştırma çalışmaları için burslar verir.
Burslar yalnızca burs verilen ABD. Ve Batı Avrupa ülkelerindeki en iyi üniversitelerden kabul almak şartıyla verilir. Yurtdışındaki üniversitelerle temasa geçen adaylar kendilerine verilecek süre içinde kabullerini alıp TEV'e vermek zorundadır. Adaylar, yükseköğrenim süresince aldıkları genel not ortalamaları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav sonuçları (GMAT, GRE, TOEFL, IELTS gibi), mülakat sonuçları ve ailelerinin mali durumuna göre değerlendirilir.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

  • T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak.
  • Belirtilen dallarda öğretim veren fakülte veya yüksekokullarda son sınıf öğrenimi görmeleri veya mezun olmaları. İşletme Yönetimi (MBA) dalına yalnızca mezun adaylar başvurabilirler.
  • Yükseköğrenim süresince 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasına sahip olmak. Bu burslara Türkiye'deki üniversitelerin I. öğreniminde öğrenim görenler müracaat edebilirler.
  • Öğrenim göreceği ülkenin dilini master öğrenimini sürdürebilecek seviyede bilmek. 
1) İngilizce öğrenim göreceklerden TOEFL veya IELTS (en az 6,5)Ayrıca, İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer alanlarda ise GRE testleri ile ölçülmektedir. Adayların bu testlerde ilk %50 ye girmeleri gerekmektedir. 
2) Almanca, Fransızca, İtalyanca bilen adayların ise bu ülkelerdeki Üniversitelerde yüksek lisans öğrenimi yapabilecek seviyede dil seviyesine sahip olduklarını belgelemeleri. 

FULBRIGHT BURSU:

Türk öğrenciler Amerika'da yüksek lisans, doktora ve doktora tezi araştırması yapmak için bu bursa başvuruda bulunurlar. Bursiyerlerin Amerika'daki üniversitelere başvuru ve yerleştirme işlemleri Amerika'daki Institute of International Education (IIE) tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerin programlarına daha önce başlamaları mümkün değildir. Buslar; öğrencinin seçildiği ders yılı için geçerlidir. Fulbright master bursu bir yıl süre için verilir.

Bursu kazanan öğrencilere programa göre bir ya da iki yıl boyunca yıllık $30.000'a kadar destek ile gidiş-dönüş uçak bileti ve sağlık sigortası sağlanır.   

Başvuru Koşulları:

  TC vatandaşı olmak. Green Card ya da Amerikan vatandaşlığı olan adaylar başvuramazlar.  

 • Tıbbın klinik alanları (tıp, veterinerlik, hemşirelik, diş hekimliği, klinik psikoloji, eczacılık, vb.) dışında her alandan başvuru kabul edilmektedir. 
 • İşletme masteri (MBA) ve işletmenin finans, pazarlama, muhasebecilik gibi alt dallarında master yapmak isteyenlerin mezuniyet sonrası bir yıllık tam zamanlı iş tecrübesi ile başvurmaları, Amerika'ya gidene kadar en az 2 yıl tecrübeleri olması açısından şarttır. Turizm Otelcilik bölümleri adaylarında yaptıkları stajlar nedeniyle bu koşul aranmaz.  
 • İyi derecede İngilizce bilgisi gereklidir. Bunu bir sınavla kanıtlamak başvuru için gerekli değildir. Ancak özellikle Türkçe eğitim veren okullardan gelen adayların TOEFL veya IELTS sınavına girmesi önerilir.
 • Akademik başarı: master için başvuranların lisans ortalaması, doktora için başvuranların ise master not ortalaması 3.00/4.00 veya 75/100 olmalıdır. 
 • 3. sınıf, 4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar başvurabilir. Doktora Tezi araştırma bursu için Türkiye'de bir üniversitede doktora programına kayıtlı, tez konusu belirlenmiş adaylar başvurabilir. 
 • Bir Amerikan üniversitesine kabul almış olmak gerekli değildir. Çoğu Fulbright bursiyeri okullara henüz başvurmamış kişilerdir. 
 • Yaş sınırlaması yoktur.  
 • Üniversite öğrenimlerini lisans veya yüksek lisans düzeyinde ABD’de yapmış veya ABD’de 6 aydan uzun süreli Değişim Programlarına katılmış olanların Fulbright Bursuna başvurabilmeleri için, ülkeye kesin dönüş tarihinden itibaren, en az 3 yıl geçmiş olması zorunludur. 
 • Başvuru zamanında, ABD’de yükseköğrenim yapmakta olan kişiler burslara başvuramazlar.
 
Yüksek Lisans Burslarına; üniversite öğrenimi süresince aldıkları notların ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 ya da 100 üzerinden en az 75 olan; 4 yıllık üniversite mezunları, 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2012 de mezun olacaklar başvurabilirler.
 
İşletme dalında (MBA) ve işletmenin muhasebe, finans (MS in Finance dâhil olmak üzere), pazarlama gibi alt alanlarında burs almak için başvuran adayların başvuru tarihinde en az bir yıllık tam zamanlı iş tecrübesi olması zorunludur.


AVUSTRALYA ENDEAVOUR BURSLARI:

Endeavour Ödülleri Avustralya hükümeti tarafından uluslararası ve öğrenimde yüksek başarıya ulaşmış öğrenci, araştırmacı akademisyenler ve profesyonellere sunulan burslardır.
 
Endeavour Awards Avustralya'da herhangi bir alanda okuma, araştırma yapmak ve kişisel gelişim için sağl
anan bir fırsattır.

Endeavour Ödülleri aşağıda yer alan alanlarda verilmektedir:
    
      Endeavour Lisansüstü Bursları
      Endeavour Araştırmacı Akademisyen Bursları
      Endeavour Yüksekokul Öğrenim Bursları
      Endeavour Yönetici Bursları


1. Endeavour Lisansüstü ve Araştırma Bursları:

a) Lisansüstü öğrenim Bursları: Avustralya'da herhangi bir alanda, lisansüstü öğrenim yapılabilmesi için 2 yıla kadar Master ve 4 yıla kadar Doktora öğrenimi için verilir. 
b) Endeavour Araştırma Bursları: Öğrencilerin Avustralya'da gerçekleşecek, Türkiye'deki lisansüstü eğitimlerine katkı yapmayı amaçlayan araştırma programları için 4 ila 6 aylık sureler dâhilinde verilir. 

2 Endeavour Yönetici Bursları: 

İş dünyasına yönelik, sanayi, eğitim veya kamu yönetimi gibi çeşitli sektörlerde ve alanlarında başarılı kişilerin kişisel gelişimine yönelik Avustralya’da 1 ila 4 ay süreyle kişisel gelişim çalışmaları yapılabilmesi için verilir.

3.Endeavour Yuksekokul Bursları: 

Mesleki ve Teknik öğrenim diploması isteyen öğrencilere tahsis edilmek üzere 1 ila 2.5 yıl suresince geçerlidir.

CHEVENING BURSLARI

İngiliz Hükümeti’nin Chevening Bursu farklı uluslardan öğrencilerin İngiltere’de öğrenimlerine imkân veren bir burstur. Türkiye dâhil 150’den fazla ülkede dağıtılmaktadır. Burslar, bursiyerlere yalnızca seçtikleri konuda çalışma yapmaları konusunda değil aynı zamanda İngiltere’nin sağladığı öğrenim ortamında meslektaşları ile bir araya gelmek için de ideal bir fırsat sunmaktadır.

Aday bursiyerler eğitimsel ve mesleki nitelikleri, geçmişteki başarıları, liderlik becerileri ve İngilizce dil becerilerini içeren başvurularına göre değerlendirilir. Adaylar İngiltere Büyükelçiliği tarafından seçilirler. Program, British Council tarafından yürütülmektedir.


Seçilme Koşulları:

  Seçilebilme koşulları her bir Chevening programı için ayrıdır. 
  • Ortak sponsorların ve denizaşırı ofisler ile British Council dahil İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın mevcut çalışanları ve yakın akrabaları (iki yıldan kısa süre önce işten ayrılmış olan eski çalışanlar ve akrabaları dahil) burs başvurusunda bulunamazlar.
  • Üç yıldan kısa süre önce burstan faydalanmış bursiyerler burslara tekrar başvuramazlar. 
  • MBA ve benzeri diğer programlar için verilen burslar belli bir miktara kadar karşılanmaktadır.


JEAN MONNET BURSU

23 yıldan beri yürütülmekte olan ve AB konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'deki en köklü ve en prestijli burs programlarından biridir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, sadece Türkiye'ye özel bir programdır. 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan anlaşma ile başlatılmış olan Jean Monnet Burs Programı Türkiye-AB ilişkilerinin en dinamik boyutlarındandır. Türkiye'deki kamu ve özel sektör çalışanları, sivil toplum kuruluşu mensupları, üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personele, AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlayan Jean Monnet bursları, Türkiye'de toplumun her kesiminden AB ile ilgili konularda uzmanlar yetiştirilmesine katkı sağlayan özel bir programdır. Bursiyerler en az 3, en fazla 12 aylık dönemlerde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi görmekte veya araştırma programlarına katılabilmektedirler. 

Bursun Kapsamı:
Jean Monnet Bursları, AB Müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans eğitimi veya araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir. Bu nedenle yalnızca belirtilen AB müktesebat konularında yapılacak çalışmalara burs verilmektedir. Bunlar; Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Mali Hizmetler, Bilgi Toplumu ve Medya, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Enerji, Vergilendirme, Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika, İstatistik, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletmeler ve Sanayi Politikası, Trans-Avrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür, Çevre, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler), Mali Kontrol, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikalarıdır.

2012-2013 akademik yılı için yaklaşık 100 kişinin burstan faydalandırılması planlanmıştır. Bursun %60'ı kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %10’u ise özel sektör ve STK'lara tahsis edilmiştir.

Ön elemeden geçirilen adaylar;başvuru formunda belirtikleri yabancı dilde yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara davet edilirler.
Bursiyerlerin, programlarının bitiminde Türkiye’ye dönerek ilgili alanlarda çalışmalar yapmaları beklenmektedir.

Başvuru Kriterleri:
TC vatandaşları
En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak koşuluyla hâlihazırda Türkiye'de
Kamu sektörü çalışanları 
Özel sektör çalışanları 
Üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışanlar ile Türkiye'deki üniversitelerde lisans düzeyinde okuyan son sınıf veya lisansüstü öğrencileri
Başvuru yaptıkları yabancı dilde belirtilen asgari yeterlilik puanlarına sahip olanlar.
40 yaşından gün almamış olanlar (Kamu sektöründen başvuranlar hariç)
Herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar
Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olanlar (Ancak, not ortalaması belirtilen puanların altında kalanlar AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş tecrübesine sahiplerse burs başvurunda bulunabilirler.)
Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü eğitimini tamamlamışsa veya AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler:
AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş olan İngilizce Başvuru Formu 
Nüfus cüzdanı fotokopisi 
Son 6 ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf 
Lisans Diploması / Mezuniyet belgesi 
Öğrenci işlerinden alınmış resmi lisans not çizelgesi 
Yabancı dil yeterlilik belgesi 
Kurum yazısı / Çalışma belgesi 
Öğrenci belgesi - halen son sınıf lisans öğrencisi olanlar veya lisansüstü öğrencisi olup üniversite kontenjanından başvuracak adaylar için 
AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans/doktora diploması veya AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını gösteren resmi belge 
Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen Hizmet Belgesi(AB Müktesebatı ile ilgili konularda 36 ay iş deneyimi koşulunu karşılaması gereken adaylar için)