Yurtdışı Üniversite Transfer Programı | GlobalVizyon
Yurtdışı Üniversite Transfer Programı

Yurtdışı Üniversite Transfer Programı

Girdiği üniversite sınavı neticesinde ülke sınırları içerisinde veya Kıbrıs’ta bir üniversiteye yerleşen öğrenci arzu ederse yurtdışında bir üniversiteye transfer olabilir. Bir öğrencinin üniversite 3. Sınıfa kadar yurtdışında bir üniversiteye transfer olma hakkı vardır.


İngiliz Üniversitelerine Transfer

Yurtdışı üniversiteleri, özellikle İngiliz üniversitelerine yapılan transferlerde iki önemli nokta vardır. Bunlar; öğrencinin İngilizce dil seviyesi ve not ortalamasıdır. Eğer öğrenci en az 6 veya üzeri IELTS sonucuna sahip ve not ortalaması olarak 4 üzerinden 2.3 ve üzeri ortalamaya sahip ise üniversiteler tarafından kabul edilirler. 

Öğrencinin İngilizcesi yeterli değil ise yaz aylarında düzenlenen “pre-sessional” programlarına katılabilir. 

İngiliz üniversiteleri genelde 3 yıllık lisans eğitimi verdikleri için, 1. sınıftan geçiş yapmak isteyen bir öğrenci tekrar 1. sınıftan başlar, 2. sınıftan geçiş yapmak isteyen bir öğrenci, eğer çok başarılı ise, 3. sınıfa veya tekrar 2. sınıftan eğitime başlayabilir. 3. sınıftan bir öğrenci ise 2. veya 3. sınıftan başlayarak eğitimine devam edebilir. 

 

Amerika ve Kanada Üniversitelerine Transfer

Amerika, Kanada gibi ülkelerde transfer İngiltere’ye göre göreceli olarak daha zordur. Transfer yapılırken en önemli kurallardan birisi, öğrencinin not dökümü ve aldığı derslerin, üniversitenin programına giriş için yeterli ve izlenen derslerin uygun olmasıdır. Transfer sadece aynı bölümler veya birbirine yakın bölümler için mümkündür. 

Amerika ve Kanada üniversitelerine transferler için öğrencinin Türkiye’de almış olduğu derslerin bağımsız bir derecelendirme ajansına gönderilmesi ve kredilerinin değerlendirilmesinin yapılması gerekir. Türkiye’deki üniversitesinde aldığı dersleri Amerika ve Kanada sistemiyle karşılaştıran ve öğrencinin Amerika veya Kanada’da hangi yıldan eğitime başlayacağına bu değerlendirme sonucu karar verilir. 


Yurtdışı Eğitim Wiki