تحصیلات دانشگاهی در انگلستان | GlobalVizyon
تحصیلات دانشگاهی در انگلستان

تحصیلات دانشگاهی در انگلستان

سیستم آموزشی آکادمیک در انگلیستان ۳ سال دوره لیسانس و ۱ سال فوق لیسانس می باشد، به دلیل همخوانی نداشتن سیستم آموزشی اکثر کشورها با سیستم این کشور دانشجویان قبل از شروع به دوره، دوره آمادگی ‘Foundation’  را سپری می کنند.  

لیست دانشگاهها در انگلستان:


READING UNIVERSITY 

BRUNEL UNIVERSITY

BOURNEMOUTH UNIVERSITY   
COVENTRY UNIVERSITY  
UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY   
KINGSTON UNIVERSITY  
Roehampton University   
SWANSEA UNIVERSITY 
UNIVERSITY OF ARTS LONDON   
UNIVERSITY OF WEST ENGLAND   
MIDDLESEX UNIVERSITY   
UNIVERSITY OF BRIGHTON   
Southampton Solent University   
UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE   
WOLVERHAMPTON UNIVERSITY   
WEST LONDON COLLEGE 
LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY   
LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY   
Oxford Brookes University   
QUEEN MARY UNIVERSITY oF LONDON   
UNIVERSITY oF EXETER  
UNIVERSITY OF LEICESTER   
KING'S COLLEGE LONDON   
UNIVERSITY OF SUSSEX   
ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON   
GLAMORGAN UNIVERSITY   
KEELE UNIVERSITY   
BUCKS UNIVERSITY