İngiltere Öğrenci Vizesi

İngiltere Öğrenci Vizesi

İngiltere Öğrenci Ziyaretçi Vizesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar ( Öğrenci Ziyaretçi Vizesi 11 Ay’a kadar olan tüm başvurular) 

1- Evraklar 

• En az 6 ay geçerli pasaport ve pasaportun ilk 4 ve son sayfalarının fotokopisi
(Henüz pasaportu olmayanlar ikamet ettikleri il veya ilçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi’ne 4 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanının aslı, fotokopisi ve pasaport harç parası ile birlikte başvurmalıdırlar.)
• Eğer varsa eski pasaportlarınız.
• Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (Arka fonu kesinlikle beyaz olacak )
• 18 yaş altı yaz okulu ve dil öğrencilerinin vize ve kontrol formları anne ve babaları tarafında imzalanmalıdır. 

2- Katılacağınız kurs ile ilgili detaylar: 

• İngiltere’deki okuldan aşağıdaki bilgileri kapsayan geçerli bir kabul mektubua) Kurs ücreti ve ödenmişse makbuzu
b) Kalacağınız kursun detayları ve ücreti
c) Haftada kaç saat ders göreceğiniz 

d) Kursun başlama ve bitiş tarihleri 

3- Eğitim durumunuz ile ilgili belgeler: 

• Türkiye’de en son mezun olduğunuz okulun diploma/mezuniyet belgesi ve transkript fotoko- pileri. Ayrıca özellikle hocalarınızdan referanslar almanız da tavsiye edilir. Hala öğrenciliğiniz devam ediyor ise öğrenci belgeniz ve tatil dönemi dışında gidiyorsanız okuldan alacağınız izin belgesi. ( fotokopisi) Eğitim durumunuzla ilgili örgenci belgesi, diploma, çıkış belgesi ve tran- skript gibi belgelerden yalnızca birinin İngilizce tercümesi danışmanınız tarafında yapılır. 

• Türkiye’de bir dil kursuna gidilmişse; serti ka ya da dil kursundan bir yazı ve farklı kurslara gidilmişse, o kurslara ait serti kalar Herhangi bir dil yeterlilik sınavına girilmişse (TOEFL, IELTS vb) alınan neticeyi gösteren belge. 

4- Maddi durumu gösterir belgeler: 

• Çalışıyorsanız işyerinizden izin mektubu ve dönüşte aynı işyerinde çalışacaksanız referans mektubu İngilizce olarak alınacaktır. Son 3 ayın maaş ve sigorta bilgileri, işe giriş bildirgesi fotokopileri. (Referans mektubu İngilizce olarak alınamazsa danışmanınız tarafından İngilizceye tercümesi yapılacaktır. 

• Bankadan, bankanın antetli kağıdına o günün hesaptaki miktarını gösteren İngilizce yazı veya hesap cüzdanları aslı + fotokopisi (Bu miktarın gerçekliği, bankadan konsolosluk tarafından teyit edilir.) Hesap öğrenci ve/veya ailesi üzerine olabilir. (Hesap cüzdanlarınızın güncel
olması, hesaplarda en az yurt dışında kalacağınız süre boyunca eğitim, yaşam, konaklama ve gidiş – dönüş uçak bileti giderleriniz için yeterli olacak miktarda para bulunması, hesaplarının geçmişinin ve hesap hareketlerinin görünmesi, yeni yatmış paranın kaynağının ispatlanması tavsiye edilir.) Bankadan hesaplarınız için alacağınız mektubun İngilizce olması gerekmekte- dir. Banka İngilizce olarak veremez ise danışmanınız tarafından tercümesi yapılacaktır. Banka cüzdanlarının asıllarının sunulması halinde tercümeye gerek yoktur. 

• Kendinize veya ailenize ait tapular, araba ruhsatları, kira kontratları ve kredi kartlarının ek- strelerinin fotokopisi.
• Eğer kendiniz veya ailenizden herhangi biri şirket sahibi ise; şirketinizle ilgili evraklar. (Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhanız, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi.)
• Siz veya Aileniz maaşlı çalışıyorsa şirket belgelerine ek olarak son 4 ay maaş bordrosu, Ssk işe giriş belgesi ve Ssk hizmet dökümü.
• Emekliler için emekli belgesi ve banka emekli maaş hesap dökümü
• Aileniz masra arı karşılıyor ise durumu açıklayan bir yazı
• Eğitim giderlerinize sponsor rma yada şahıs var ise durumunuzu açıklayan yazı, sponsora
ait banka hesap cüzdanı, Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhası, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi. (Sponsor, yakın akrabalarınıza ait şirketler, çalıştığınız veya gelecekte 

çalışacağınız şirketler olabilir.) . Şirket belgelerinden faaliyet belgesi (bu belgeyi odanızdan İngilizce olarak isteyiniz.) ve ticaret sicil gazetesini ilgili paragrafı İngilizce tercümesi zorunlu- dur. İlgili paragrafın tercümesi danışmanınız tarafından yapılır.) 

5- Diğer evraklar 

• Evli öğrenciler için evlilik cüzdan belgesi
• İngiltere’de bulunan 1. dereceden akrabalarınız varsa ve size sponsor ise ülkedeki yasal durumlarını gösteren pasaportlarının ve iş/eğitim durumlarını gösteren belgelerin fotokopisi bu belgelerin İngilizce olarak gelmesi gerekmektedir.
• Velileri olmaksızın İngiltere’ye seyahat eden 18 yaşın altındaki çocuklar, velilerinden noter onaylı muvafakat name almalıdırlar. 

Yurtdışında dil eğitimine karar veren öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken hususlardan
biri de vizelerdir. Her ülkenin vize kriterleri ve başvuru prosedürleri birbirinden farklıdır. Vize başvuruları ciddi bir ön hazırlık gerektirmektedir ve vize prosedürleri sık sık değişebilmektedir. Temel olarak konsolosluklar eğitim durumunuzun ve maddi durumunuzun sizi destekler nitelikte olmasını ve doğru beyanda bulunmanızı beklerler. İşte bu nedenle ilk başvurunuzda yer alan ifadeler bağlayıcıdır ve yanlış beyanların geri dönüşü çok zordur. 

VİZE BAŞVURU PROSEDÜRLERİ; 

İNGİLTERE 

İngiltere’ye dil kursuna katılacak öğrenciler 6 ve 11 aya kadar Student visitor vizesine, A level, Ön lisans, lisans ve master, programlarına giden öğrenciler Tier 4 genel öğrenci vizesi almak zorundadır. Turist veya başka bir vize ile hiçbir eğitim programına katılmak yasal değildir. Sad- ece Turist ve Business vizesi bulunan 6 haftaya kadar dil eğitimine katılabilir. 

Tüm başvurular (6 yaş ve üzeri) şahsen yapılmak zorundadır.( 18 yaş altı başvuru sahipleri anne veya babası refakat etmek zorundadır.) 

Eğitim danışmanımızın size vereceği evrak listesini eksiksiz olarak hazırlayarak GlobalVizyon vize bölümüne teslim ediniz. 

Vize başvuruları ve vize randevuları online olarak yapılmakta olup. sizin adınıza https://www. visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome adresinde hesap oluşturularak vize bölümü form girişlerinizi yapacaktır. Vize ödemeleriniz ve randevunuz planlanarak size bilgi verilecektir. 

Vize ücretleri başvuru yapacağınız vize türüne göre değişiklik göstermekte olup ücretler yalnızca online olarak kredi kartı ve banka kartı ile ödenmektedir. Tier 4 vize başvuru sahipleri ayrıca kalacakları süreyi kapsayan IHS sağlık sigortasını ödemekle yükümlülerdir. 

Vize randevusu esnasında dosyanızı teslim edeceğiniz gibi Biometrik verileriniz görevli per- sonel tarafından alınacaktır. Tier 4 vize başvuru sahipleri bu işlemlere ek olarak konsolosluk vize görevlisi tarafından yapılan (skype üzerinden) 5 dk bir mülakata katılmak zorundadırlar. 

Vize başvurularınızı adınıza https://uk.tlscontact.com/ adresinden açılacak olan başvuru merke- zi web sitesinden aşama aşama takip edebilirsiniz. 

Vize başvurunuzu İngiltere konsolosluğunun başvuru merkezleri bulunan İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Adana o slerinde yapabilirsiniz. 

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği Vize Bölümleri vize başvurularını en az 7 en çok 20 iş günü içinde neticelendirir ve öğrencinin vizesi verilir yada öğrenci başka bir gün mülakata davet edilebilir. 

Bu nedenle özellikle yoğun aylarda vize başvurusu yapacaklar başvurularını kursları başlamadan en az 8-10 hafta önce yapmalıdırlar. Tüm vize başvuru sahipleri şahsen vize başvuru merkezine giderek evraklarını teslim edip Biometrik veri (parmak izi ve fotoğraf) vermek zorundadırlar.