Diğer

Diğer

İrlanda Öğrenci Vizesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar 

1- Evraklar 

• Pasaport vize bitim tarihiden 3 ay daha geçerli pasaport
(Henüz pasaportu olmayanlar https://epasaport.egm.gov.tr adresinde bulundukları en yakın ilce pasaport Şubesinden randevu alarak pasaport başvurusu yapabilirler.)
• Eğer varsa eski pasaportlarınız.
• Son 6 ayda çekilmiş adet vesikalık fotoğraf (Arka fonun açık renk 3,5 x 4,5 ebatlarında Biom- etrik özelliklerde olmalıdır.)
•Vize başvuru formlarının eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulması gerekmektedir.Eğer Global Vizyon öğrencisi iseniz formunuzun vize departmanı tarafından hazırlanacaktır.
• Kimlik fotokopisi eklemesi gerekmektedir.
• Vize ücreti
•Vize Başvurunuzu konsolosluğa gitmenize gerekkalmadan sizin adınıza Globalvizyon yapabilmektedir. 

2- Eğitim durumunuz ile ilgili belgeler: 

• Türkiye’de en son mezun olduğunuz okulun diploma/mezuniyet belgesi ve transkript fotokopileri. Hala öğrenciliğiniz devam ediyor ise öğrenci belgeniz ve tatil dönemi dışında gidiyorsanız okuldan alacağınız izin belgesi.
• Eğitim alınacak olan okul veya enstitüden alınmış kabul belgesi. 

• Essay 

3- Maddi durumu gösterir belgeler: 

•Çalışıyorsanız iş yerinizden izin mektubu ve dönüşte aynı iş yerinde çalışacaksanız referans mektubu, son 4 ayın maaş bordrosu, Ssk işe giriş bildirgesi, Ssk hizmet dökümü. Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhası, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi.
•Bankadan,bankanın antetli kağıdına o günün hesaptaki miktarını gösteren yazı veya hesap cüzdanları ve son 4 ayın banka hesap dökümleri (Bu miktarın gerçekliği, bankadan konsolosluk tarafından teyit edilir.) Hesap öğrenci ve/veya ailesi üzerine olabilir. (Hesap cüzdanlarınızın güncel olması, hesaplarda en az yurt dışında kalacağınız süre boyunca eğitim, yaşam, ko- naklama ve gidiş – dönüş uçak bileti giderleriniz için yeterli olacak miktarda para bulunması, hesaplarının geçmişinin ve hesap hareketlerinin görünmesi, yeni yatmış paranın kaynağının ispatlanması tavsiye edilir.) ayrıca banka yetkilisinin imza yetkisini gösteren imza sirküsü (Ban-ka hesap cüzdanının ve yazısının orjinali) 

•Kendinize veya ailenize ait tapular, araba ruhsatları,kira kontratları (Kira geliri olması durumunda )fotokopisi.
•Eğer kendiniz veya ailenizden herhangi biri şirket sahibi ise; şirketinizle ilgili evraklar.(Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhanız, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi.)
•SizveyaAilenizmaaşlıçalışıyorsaşirketbelgelerineekolarakson4aymaaşbordrosu,Ssk işe giriş belgesi ve Ssk hizmet dökümü.
• Emekliler için emekli belgesi ve banka emekli maaş hesap dökümü
• Aileniz masrafları karşılıyor ise masraf taahhüt yazısı 

4- Diğerevraklar 

• Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi
• Evli öğrenciler için evlilik cüzdan belgesi
• Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu
•Velileriolmaksızınİrlanda’yaseyahateden18yaşınaltındakiçocuklariçinAnneveBaba tarafından noterden alınmış muvafakat name. 

•İrlanda’dabulunan1.derecedenakrabalarınızvarsavesizesponsoriseülkedekiyasal durumlarını gösteren pasaportlarının ve iş/eğitim durumlarını gösteren belgelerin fotokopisi 

•Seyahat ve sağlık sigortası(mevcut gidiş tarihinizden 1 gün önce başlamalıdır.)
•İrlanda konsolosluğunun  ek evrak talep edebildiği gibi vize türüne göre işlem süresi değişebilmektedir.
•Öğrenci vizelerinde tüm evrakların başlıklarının İngilizce tercümesi zorunludur.
• Tüm evraklar 1 asıl ve 1kopya şeklinde hazırlanmalıdır. 

Yurtdışında dil eğitimine karar veren öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken hususlardan
biri de vizelerdir. Her ülkenin vize kriterleri ve başvuru prosedürleri birbirinden farklıdır. Vize başvuruları ciddi bir ön hazırlık gerektirmektedir ve vize prosedürleri sık sık değişebilmektedir. Temel olarak konsolosluklar eğitim durumunuzun ve maddi durumunuzun sizi destekler nitelikte olmasını ve doğru beyanda bulunmanızı beklerler. İşte bu nedenle ilk başvurunuzda yer alan ifadeler bağlayıcıdır ve yanlış beyanların geri dönüşü çok zordur. 

VİZE BAŞVURU PROSEDÜRLERİ; 

IRLANDA 

İrlanda vize başvuruları sadece İrlanda Büyükelçiliği aracı kurumu olan vfsglobal http://www.vf- sglobal.com/ireland/turkey/ ofislerinden şahsen veya acente aracılığı ile yapılabilmektedir. Vize sürecinin hızlı güvenilir olması acısından başvuruların yurtdışı eğitim danışmanlığı kuruluşları tarafından yapılması sağlıklı netice verebilir. 

Öğrenci kayıt işleminden sonra Eğitim danışmanımızın size vereceği evrak listesini eksiksiz olarak hazırlayarak GlobalVizyon vize bölümüne teslim ediniz. 

Vize başvuru evraklarınızın tamamının İngilizce veya İngilizceye tercümesi gerektiği için
vize sürecinin uzamaması adına gidiş tarihinizden en az 6 hafta öncesinden evraklarınızı tamamlamanız tavsiye edilir. Başvuru esnasında tüm evraklarınız 2 dosya set halinde verilecek- tir. 

Vize formlarınız on-line olarak doldurulup evraklarınız ile birlikte Globalvizyon vize bölümümüz sizin adınıza vize dosyanızı teslim edecektir. 

Vize ücreti tek giriş ve çok giriş şeklinde iki seçenekli ödenebilmektedir. Ayrıca başvuru merkezi işlem bedeli TL olarak başvuru esnasında nakit olarak ödenecektir. 

Vize başvurunuzda sonra vize sonucunuz öncelikle mail ile tarafınıza bildirilecek olup ayrıca dosyanızın durumunu http://www.vfsglobal.com/ireland/turkey/Student.html adresinden başvuru takip butonundan takip no ile takip edebilirsiniz. 

İrlanda Konsolosluğu, öğrenci vize başvurularına kısa süreli olarak basabilir bu vizenin İrlanda’da uzatılması gerekir. Vize süreci -2-3 hafta sürebilmektedir yoğun dönemde bu süreler farklılık göstermekte olup öğrencilerin, başvurularını kurs başlangıç tarihinden en az 5-7 hafta önce yapmaları tavsiye edilir. 

İrlanda’da eğitim alacak tüm öğrencilerin eğitim esnasında sağlık sigortası zorunluluğu vardır. Vize başvuru esnasında gidiş tarihinizden 1 gün önce başlayan ve kalış süresini içeren Seyahat sağlık sigortası sunmaları zorunludur. 

 

 

Yeni Zelanda Öğrenci Vizesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar 

1- Evraklar 

• En az 6 ay geçerli pasaport ve pasaportun ilk 4 ve son sayfalarının fotokopisi
(Henüz pasaportu olmayanlar ikamet ettikleri il veya ilçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi’ne 4 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanının aslı, fotokopisi ve pasaport harç parası ile birlikte başvurmalıdırlar.)
• Eğer varsa eski pasaportlarınız.
• Yeni Zelanda’dan ayrılmayı planladığınız tarihten itibaren hala en az 3 ay geçerli pasaport
• Son 3 ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
• Vize başvuru ücreti
• Eksiksiz doldurulmuş, imzalanmış ve tarih atılmış (NZIS 1012) başvuru formu (Application to Study in New Zea- land )
• Öğrenci burslu olarak okumaya gidiyorsa:
a) Tam burs hakkı verildiğine ve bursun neleri kapsadığına dair Yeni Zelanda’daki okuldan detaylı resmi bir yazı
b) Burs kapsamı içine girmeyen diğer tüm harcamalar için öğrencinin 7inci veya 8inci maddedeki tüm koşulları yerine getirmesi ve belgelemesi gerekmektedir.
• Yeni Zelanda’da 6 aydan daha uzun süreyle öğrenim görecek olanlardan Temporary Entry X-ray certi cate (NZIS 1096) veya vize memuru istediği takdirde tam bir sağlık taraması testi olan Medical & X-ray certi cate (NZIS 1007) raporlarını öğrencinin başvuru sırasında sunması gerekecektir. Bu raporlar yalnızca Türkiye için belirlenen Panel Doktorları veya Radyolojistleri tarafından doldurulabilir. Panel Doktorlarının listesi aşağıda sunulmuştur.
• Yeni Zelanda’da 2 seneden uzun süre eğitim görecek olanlardan:
a) Tam bir sağlık taraması olan Medical & X-ray certi cate (NZIS 1007)’yi sunmaları gerekmektedir. Bu rapor yalnızca Türkiye için belirlenen Panel Doktorları veya Radyolojistleri tarafından doldurulabilir. Panel Doktorlarının listesi aşağıda sunulmuştur.
b) 17 yaşından daha büyükseniz vatandaşı olduğunuz ülkenizden alınan ve başvuruyu yapmadan önce 5 sene daha uzun süreyle yaşadığınız yaşadığınız ülke/ülkelerden alınan sabıka kaydı sunmaları gerekmektedir. 

2- Katılacağınız kurs ile ilgili detaylar: 

• Yeni Zelanda’daki okuldan aşağıdaki bilgileri kapsayan geçerli bir kabul mektubu; a) Kurs ücreti ve ödenmişse makbuzu
b) Kalacağınız yerin detayları ve ücreti
c) Haftada kaç saat ders göreceğiniz 

d) Kursun başlama ve bitiş tarihleri
• Global Vizyon tarafından konsolosluğa hitaben yazılacak öğrenci vizesi talep referansı 

3- Eğitim durumunuz ile ilgili belgeler: 

• Türkiye’de en son mezun olduğunuz okulun diploma/mezuniyet belgesi ve transkript fotokopileri. Ayrıca özellikle hocalarınızdan referanslar almanız da tavsiye edilir. Hala öğrenciliğiniz devam ediyor ise öğrenci belgeniz ve tatil dönemi dışında gidiyorsanız okuldan alacağınız izin belgesi.
• Türkiye’de bir dil kursuna gidilmişse; serti ka ya da dil kursundan bir yazı ve farklı kurslara gidilmişse, o kurslara ait serti kalar Herhangi bir dil yeterlilik sınavına girilmişse (TOEFL, IELTS vb) alınan neticeyi gösteren belge. IELTS test neticesi (varsa) İngilizce kursları için IELTS sonucu gerekmez. Ancak foundation için 5,5 lisans için 6, master için 6,5 IELTS olmalıdır. 

4- Maddi durumu gösterir belgeler: 

• Çalışıyorsanız işyerinizden izin mektubu ve dönüşte aynı işyerinde çalışacaksanız referans mektubu, son 3 ayın maaş ve sigorta bilgileri, işe giriş bildirgesi.
• Bankadan, bankanın antetli kağıdına o günün hesaptaki miktarını gösteren yazı veya hesap cüzdanları ve son dört ayın hesap extresi (Bu miktarın gerçekliği, bankadan konsolosluk tarafından teyit edilir.) Hesap öğrenci ve/veya ailesi üzerine olabilir. (Hesap cüzdanlarınızın güncel olması, hesaplarda en az yurt dışında kalacağınız süre boyunca eğitim, yaşam, konaklama ve gidiş – dönüş uçak bileti giderleriniz için yeterli olacak miktarda para bulunması, hesaplarının geçmişinin ve hesap hareketlerinin görünmesi, yeni yatmış paranın kaynağının ispatlanması tavsiye edilir.)
• Kendinize veya ailenize ait tapular, araba ruhsatları, kira kontratları ve kredi kartlarının ekstrelerinin fotokopisi.
• Eğer kendiniz veya ailenizden herhangi biri şirket sahibi ise; şirketinizle ilgili evraklar. (Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhanız, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi.)
• Siz veya Aileniz maaşlı çalışıyorsa şirket belgelerine ek olarak son 4 ay maaş bordrosu, Ssk işe giriş belgesi ve Ssk hizmet dökümü.
• Emekliler için emekli belgesi ve banka emekli maaş hesap dökümü
• Aileniz masra arı karşılıyor ise durumu açıklayan bir yazı
• Eğitim giderlerinize sponsor rma yada şahıs var ise durumunuzu açıklayan yazı, sponsora ait banka hesap cüzdanı, Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhası, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi. (Sponsor, yakın akrabalarınıza ait şirketler, çalıştığınız veya gelecekte çalışacağınız şirketler olabilir.) 

5- Diğer evraklar 

• Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi
• Evli öğrenciler için evlilik cüzdan belgesi
• Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu
• Öğrencinin yazmış olduğu hangi amaç için eğitim almak istediğini anlatan İngilizce niyet mektubu • CV ile başvuru yapılması tavsiye edilir. 

• Velileri olmaksızın Yeni Zelanda’ya seyahat eden 18 yaşın altındaki çocuklar, velilerinden noter onaylı muvafakat name almalıdırlar
• Yeni Zelanda’da bulunan 1. dereceden akrabalarınız varsa, o ülkedeki yasal durumlarını gösteren pasaportlarının ve iş/eğitim durumlarını gösteren belgelerin fotokopisi
ÖNEMLİ
• Yeni Zelanda’ya yalnızca 12 hafta süreyle dil kursu için gidecek olanlar yukarıda belirtilen evrakları sunmak kaydıyla Ziyaretçi Vizesi (Visitor Visa)’ne başvurabilirler.
• Vize bölümü yukarıdaki belgelerle birlikte ilave dökümanlar sunmanızı isteyebilir.
• Sunduğunuz tüm belgeler incelenmeye tabi tutulabilir.
• Vize Bölümü başvuru sahibine öğrenci vizesi verileceğini duyurmadan önce, Yeni Zelanda’daki okul ve kalınacak yer parasının yatırılması istenmemektedir.
• Öğrenci vizesi başvurunuzun kabul edilmesini sağlamak için istenilen tüm evrakları tam ve eksiksiz sunmak zorundasınız. Bunu yapmadığınız takdirde, başvurunuz kabul edilmeden size geri gönderilecektir.
• Vize Bölümü, sunulan belgelerin, orijinal veya noter tasdikli kopyalarını görmek istemektedir.
• Yeni Zelanda’da 36 haftadan daha kısa süreli eğitim görecek öğrencilerden yukarıdaki tüm evraklara ek olarak kurs parası hariç her ay için en az 1000 Yeni Zelanda tutarında para beyan etmesi gerekmektedir.
• Yeni Zelanda’da 36 haftadan daha uzun süre eğitim görecek olanlardan (gidiş-dönüş bileti hariç) her yıl için 10.000 Yeni Zelanda tutarında para beyan etmesi gerekmektedir.
• Öğrenci Vizesi başvurunuz; sunduğunuz evraklar, Yeni Zelanda’daki okuldan ve/veya kalınacak yerden ve/veya diğer bir o sten bilgi edinilmesi ve/veya başvuru sahibinin mülakata alınması durumlarında uzayabilir. 

Yurtdışında dil eğitimine karar veren öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken hususlardan biri de vizelerdir. Her ülkenin vize kriterleri ve başvuru prosedürleri birbirinden farklıdır. Vize başvuruları ciddi bir ön hazırlık gerektirmek- tedir ve vize prosedürleri sık sık değişebilmektedir. Temel olarak konsolosluklar eğitim durumunuzun ve maddi duru- munuzun sizi destekler nitelikte olmasını ve doğru beyanda bulunmanızı beklerler. İşte bu nedenle ilk başvurunuzda yer alan ifadeler bağlayıcıdır ve yanlış beyanların geri dönüşü çok zordur. 

VİZE BAŞVURU PROSEDÜRLERİ; 

Yeni Zelanda 

Yeni Zelanda vize başvuruları sadece Avusturalya Büyükelçiliği Ankara vize bölümüne kargo ile yapılabilmektedir. Genel bilgi için http://www.nzembassy.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Vize sürecinin hızlı güvenilir olması acısından başvuruların yurtdışı eğitim danışmanlığı kuruluşları tarafından yapılması sağlıklı netice verebilir. 

Öğrenci kayıt işleminden sonra Eğitim danışmanımızın size vereceği evrak listesini eksiksiz olarak hazırlayarak GlobalVizyon vize bölümüne teslim ediniz. 

Vize başvuru evraklarınızın tamamının İngilizce veya İngilizceye tercümesi gerektiği için vize sürecinin uzamaması adına gidiş tarihinizden en az 6 hafta öncesinden evraklarınızı tamamlamanız tavsiye edilir. 

Vize formlarınız hazırlanarak evraklarınız ile birlikte Globalvizyon vize bölümü tarafından sizin adınıza vize dosyanızı konsolosluk vize bölümüne kargo ile gönderecektir. 

Vize ücretini nakit Amerikan Doları olarak vize dosyanızın içine eklenerek kargo ile konsolosluk vize bölümüne gön- derilmektedir. 

Vize başvurunuzda sonra vize sonucunuz olumlu olması durumunda konsolosluk tüm ödemenin okula ödenmesini isteyecek ( bazı okullar vize başvuru esnasında tüm ödemeyi istemektedir) olup ayrıca Sağlık durumunuz ile ilgili konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş Panel doktor sağlık raporunun tara arına ulaştırılmasını isteyecektir.( Ameri- kan hastanesinden alınacak) Tüm istenilen evraklar vize bölümüne ulaştıktan sonra Yeni Zelanda konsolosluğu vize dosyanızı sonuçlandıracaktır. 

Konsolosluk istediği taktirde öğrenciyi Ankara ya mülakata çağırabilir.
Vize başvurunuzdan sonra vize sonucunuz öncelikle mail ile tarafınıza bildirilecek olumlu veya olumsuz. 

Yeni Zelanda Konsolosluğu, öğrenci vize başvurularına 4-12 hafta içerisinde cevap vermekte olup yoğun dönemde bu süreler farklılık göstermekte olup öğrencilerin, başvurularını kurs başlangıç tarihinden en az 3 ay önce yapmaları tavsiye edilir. 

Yeni Zelanda’da eğitim alacak tüm öğrencilerin eğitim esnasında sağlık sigortası zorunluluğu vardır.