Avustralya Öğrenci Vizesi

Avustralya Öğrenci Vizesi

Avustralya Öğrenci Vizesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

1- Evraklar

• Enaz6aygeçerlipasaportvepasaportunilk4vesonsayfalarınınfotokopisi
(Henüz pasaportu olmayanlar ikamet ettikleri il veya ilçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi’ne 4 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanının aslı, fotokopisi ve pasaport harç parası ile birlikte başvurmalıdırlar.)
• Eğervarsaeskipasaportlarınız.
• Son6aydaçekilmiş4adetvesikalıkfotoğraf(Arkafonukesinliklebeyazolacak)
• Vize ücreti
•157A numaralı başvuruformu (http://www.immi.gov.au.Sitesindenyüklenebilir.) 956 numaralı yetki formu (http://www.immi.gov.au sitesinden yüklenebilir. Eğer Global Vizyon öğrencisi iseniz formunuzun doldurulmasında danışmanınız yardımcı olacaktır.

2- Katılacağınız kurs ile ilgili detaylar:

• Avustralya’dakiokuldanaşağıdakibilgilerikapsayangeçerlibirkabulmektubu; a) Kurs ücreti ve ödenmişse makbuzu
b) Kalacağınız yerin detayları ve ücreti
c) Haftada kaç saat ders göreceğiniz

d) Kursun başlama ve bitiş tarihleri
•GlobalVizyontarafındankonsolosluğahitabenyazılacaköğrencivizesitalepreferansı

3- Eğitim durumunuz ile ilgili belgeler:

•Türkiye’de en sonmezun olduğunuz okulun diploma/mezuniyet belgesi ve transkript fotokopileri. Ayrıca özellikle hocalarınızdan referanslar almanız da tavsiye edilir. Hala öğrenciliğiniz devam ediyor ise öğrenci belgeniz ve tatil dönemi dışında gidiyorsanız okuldan alacağınız izin belgesi.

• Türkiye’de bir dil kursuna gidilmişse sertifika ya da dil kursundan bir yazı ve farklı kurslara gidilmişse, o kurslara ait serti kalar Herhangi bir dil yeterlilik sınavına girilmişse (TOEFL, IELTS vb) alınan neticeyi gösteren belge.IELTS test neticesi (varsa) İngilizce kursları için IELTS so- nucu gerekmez. Ancak foundation için 5,5 lisans için 6 , master için 6,5 IELTS olmalıdır.

4- Maddi durumu gösterir belgeler:

•Çalışıyorsanızişyerinizdenizinmektubuvedönüşteaynıişyerindeçalışacaksanızreferans mektubu, son 4 ayın maaş ve sigorta bilgileri, işe giriş bildirgesi.
•Bankadan,bankanınantetlikağıdınaogününhesaptakimiktarınıgösterenyazıveyahesap cüzdanları ve son 4 ayın dökümü (Bu miktarın gerçekliği, bankadan konsolosluk tarafından teyit edilir.) Hesap öğrenci ve/veya ailesi üzerine olabilir. Bankada mevcut hesap miktarı üç aydır hesap da bulunması gerekmektedir.

•Kendinize veya ailenize ait tapular,araba ruhsatları,kira kontratları ve kredikartlarının ekstrelerinin fotokopisi.
•Eğerkendiniz veya ailenizden herhangi biri şirket sahibi ise; şirketinizle ilgili evraklar. (Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhanız, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi.)
•Siz veya Aileniz maaşlı çalışıyorsa şirket belgelerine ek  olarak son 4 ay maaş bordrosu,Ssk işe giriş belgesi ve Ssk hizmet dökümü.
• Emekliler için emekli belgesi ve banka emekli maaş hesap dökümü
• Aileniz masrafları karşılıyor ise durumu açıklayan bir yazı
• Eğitim giderlerinize sponsor rmayada şahıs var ise durumunuzu açıklayan yazı,sponsora ait banka hesap cüzdanı, Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhası, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi. (Sponsor, yakın akrabalarınıza ait şirketler, çalıştığınız veya gelecekte çalışacağınız şirketler olabilir.)

5- Diğer evraklar

• Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi
• Evli öğrenciler için evlilik cüzdan belgesi
• Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu
•Öğrencinin yazmış olduğu hangi amaç için eğitim almak istediğini anlatan İngilizce niyetmektubu

•Cumhuriyet savcılığından sabıka kaydı ve kendinizin ve ailenizin vukuatlı nüfus kütük kayıt örneği
• CV ile başvuru yapılması tavsiye edilir.
•Velileri olmaksızın Avustralya’ya seyahateden 18 yaşın altındaki çocuklar, velilerinden noter onaylı muvafakat name almalıdırlar

•Avustralya’da bulunan 1. dereceden akrabalarınız varsa, o ülkedeki yasaldurumlarını gösteren pasaportlarının ve iş/eğitim durumlarını gösteren belgelerin fotokopisi

Yurtdışında dil eğitimine karar veren öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken hususlardan
biri de vizelerdir. Her ülkenin vize kriterleri ve başvuru prosedürleri birbirinden farklıdır. Vize başvuruları ciddi bir ön hazırlık gerektirmektedir ve vize prosedürleri sık sık değişebilmektedir. Temel olarak konsolosluklar eğitim durumunuzun ve maddi durumunuzun sizi destekler nitelikte olmasını ve doğru beyanda bulunmanızı beklerler. İşte bu nedenle ilk başvurunuzda yer alan ifadeler bağlayıcıdır ve yanlış beyanların geri dönüşü çok zordur.

VİZE BAŞVURU PROSEDÜRLERİ;

AVUSTURALYA;

Avusturalya vize başvuruları sadece Avusturalya Büyükelçiliği Ankara vize bölümüne kargo ile yapılabilmektedir. Genel bilgi için http://www.border.gov.au/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Vize sürecinin hızlı güvenilir olması acısından başvuruların yurtdışı eğitim danışmanlığı kuruluşları tarafından yapılması sağlıklı netice verebilir.

Öğrenci kayıt işleminden sonra Eğitim danışmanımızın size vereceği evrak listesini eksiksiz olarak hazırlayarak GlobalVizyon vize bölümüne teslim ediniz.

Vize başvuru evraklarınızın tamamının İngilizce veya İngilizceye tercümesi gerektiği için vize sürecinin uzamaması adına gidiş tarihinizden en az 6 hafta öncesinden evraklarınızı tamamlamanız tavsiye edilir.

Vize formlarınız hazırlanarak evraklarınız ile birlikte Globalvizyon vize bölümü tarafından sizin adınıza vize dosyanızı konsolosluk vize bölümüne kargo ile gönderecektir.

Vize ücretini Vize formunda belirtilen kısımda Kredi kartı detayları vererek konsolosluk tarafında çekilmektedir.

Vize başvurunuzda sonra konsolosluk dosyanızı incelerken telefon ile mutlaka ön görüşme yapıp vizenizi ona göre sonuzlandırır. vize sonucunuz olumlu olması durumunda ilk aşamada konsolosluk Check up( amerıkan hastanesınde). yapmasını isteyecek danışmanınız size randavu alacaktır ve check up sonucu olumlu çıktıktan sonra konsolosluk tüm ödemenin okula ödenmes- ini isteyecektir. Tüm istenilen evraklar vize bölümüne ulaştıktan sonra Avusturalya vizesi e vize şeklinde olup mail ile tarafınıza ulaştırılacak

Avusturalya Konsolosluğu, öğrenci vize başvurularına 4-12 hafta içerisinde cevap vermekte olup yoğun dönemde bu süreler farklılık göstermekte olup öğrencilerin, başvurularını kurs başlangıç tarihinden en az 3 ay önce yapmaları tavsiye edilir.

Avusturalya’da eğitim alacak tüm öğrencilerin eğitim esnasında sağlık sigortası zorunluluğu vardır.