Fransada Eğitim

Fransa'da Eğitim


02.03.2012 Tarihinde gönderildi ve 63775 defa Okundu, Bizi Google+ üzerinde bulun
Fransa’da Lisans Eğitimi

Lisans eğitimi 3 yıllık (6 yarıyıl) süreyi kapsamaktadır. Toplam eğitim süresince öğrencinin lisans diploması alabilmesi için 180 krediyi başarıyla almış olması gerekir. Ara düzeydeki eğitim (Ön lisans) için iki yıllık süre içinde alınması gereken kredi toplamı 120'dir. Her yarıyılda öğrencinin alacağı kredi miktarı 30 olarak belirlenmiştir. Fransa eğitimi sisteminde hazırlık yılı bulunmamaktadır bu yüzden Fransa’da lisans eğitimi için öğrencinin B2 seviyesinde Fransızca bilmesi ve DALF-DELF B2 diplomasına sahip olması veya TCF-DAP ya da TEF sınavına girerek bunu belgelendirmesi gerekmektedir. Lisans başvuruları her yıl 1 Aralık – 31 Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Bu tarihler Fransa devleti tarafından belirlenmiş resmi tarihlerdir ve hiçbir şekilde değişmez. Dolayısıyla tarihleri kaçırmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Neticeler Nisan-Mayıs aylarında belli olur. Bu sonuç bir ön kabuldür. Öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırabilmesi için Türkiye’de LYS’de herhangi bir üniversitede aynı veya yakın bir bölümü kazandığına dair belgeyi sunmak zorundadır. Başvurularda öğrencinin Lise 2,Lise 3. sınıf notlarının tümü ve Lise 4. sınıf ilk dönem notları (çünkü başvurular ilk dönemin sonunda yapılmaktadır) ve motivasyon mektubu adı verilen niyet mektubu önemlidir. Fransa’da lisans eğitiminde ilk 2 yıl eleme yılıdır. Dolayısıyla okula kayıt olan 100 kişiyse eğer bunların 70-75 i mezun olabilmektedir. Bu yüzden lisans düşünen öğrencilerin gerçek anlamda Fransızcayı çok iyi bilmeleri gerekmektir. 

Fransa’da Yüksek Lisans Eğitimi

Master eğitimi toplamda 2 yıllık (4 yarıyıl) süreyi kapsamaktadır. Master 1 yıl ve Master 2 yıl olarak adlandırılmıştır. Her yarıyılda 30 kredi alınmaktadır. İlk yılı genel bir eğitim, ikinci yılı daha çok uzmanlığa yöneliktir. Fransa eğitim sisteminde master Mesleki(Profesyonel) Master ve Araştırma Masterı diye ikiye ayrılmıştır. Doktoraya devam edebilmek için Araştırma Masterı diplomasına sahip olmak gerekmektedir.  Profesyonel master 6 ay ders 4 ay staj şeklindedir. Araştırma masterı ise tezli bir programdır. Lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayan öğrenciler Fransa’ya mastera gittiklerinde Master 2’den yani ikinci yıldan başlarlar. Çünkü Fransa’da 3 yıl olan lisans eğitimi Türkiye’de 4 yıldır. Araştırma Master Diploması veya Derinleşmesine Eğitim Diploması (DEA) bulunan öğrencilerin müracaat edebilecekleri doktora programları üç yıllık bir süreyi kapsar. Üç yıllık bu eğitim süresi içinde öğrencinin 150 ila 250 krediyi başarıyla almış olması gerekmektedir.

Fransa’da yüksek lisansa başvurabilmeleri için öğrencilerin en az 2,00 not ortalaması ve B2 düzeyinde Fransızca bilmesi gerekmektedir. Okulları başvurularda dosyayı bir bütün halinde değerlendirmektedir fakat başvurularda en önemli ayırt edici unsur not ortalamasından ziyade öğrencilerin yazdıkları motivasyon mektubudur. Öğrencinin gelecek ile ilgili planlarını, Fransa’daki okulun ona ne katacağını veya onun okula nasıl faydada bulunacağını vs anlatan bu motivasyon mektubuna okullar çok önem vermektedir. Dolayısıyla not ortalaması çok iyi olan bir öğrenci dosyası zayıfsa istediği üniversiteden kabul alamayabilir veya dosyası kuvvetli daha düşük not ortalamalı biri iyi bir üniversiteye yerleşebilir. Yüksek lisans başvurularında lisansta olduğu gibi belli bir son başvuru tarih aralığı bulunmamaktadır. Üniversite başvuruları kendi içinde bağımsızdır dolayısıyla gidilmek istenilen okulların başvuruları takip edilmelidir. 
Yüksek lisansta eğitim dili Fransızca ve İngilizcedir. Fransızca eğitim sadece devlet üniversitelerinde verilmektedir. İngilizce eğitim ise özel üniversitelerde verilmektedir. Devlet üniversiteleri ücretsiz, öğrenciler sadece cüzi bir miktarda yıllık harç bedeli yatırmaktadırlar, özel üniversiteler ise ücretlidir ve eğitim senelik 11000 Euro’dan başlamaktadır.

Fransa’da eğitim 3 kurum tarafından verilmektedir.

1-Üniversiteler
Fransa’da devletin finanse ettiği 83 üniversite bulunmaktadır. Üniversitelerde tüm alanlar bulunmaktadır. Fakat üniversiteler mühendislik diploması vermez, mühendislik eğitimi mühendislik okullarında alınmalıdır.

2- LES Grandes Ecoles (Büyük Ekoller)
Yüksek enstitüler, mühendislik, ticaret ve işletme okullarıdır. Yüksek düzeyli profesyonel bir eğitim vermektedir. Bu okullara kabuller, liselerde düzenlenen 2 yıllık bilimsek hazırlık sınıflarından sonra yapılan çok seçici bir sınav sonucuna göre ya da üstün başarılı öğrenciler için hazırlanan dosya üzerinden gerçekleşmektedir veya öğrenciler lise sonrasında kendi içinde hazırlık olan okullara doğrudan 5 yıllık bir eğitim için dosya hazırlayıp başvuruda bulunabilirler. Bu okulların birçoğu yüksek lisans derecesi vermektedir. 

Mühendislik okullarına kabul almanın 3 yolu vardır: 
1. Türkiye’de liseyi bitirip Fransa’da bir lisede 2 sene bilimsel hazırlık okuyup mühendislik okulu sınavına başvurmak.

2. Fransa’da bir üniversitede temel bilimler dallarından birine başlayıp (örneğin Fizik, Kimya, Biyoloji) 2 yıl okuduktan sonra mühendislik okulu sınavlarına başvurmak. Sınavda başarılı olunursa mühendislik okuluna başlamak, olunamazsa üniversitede okunan bölüme devam etmek. (Üniversitede temel bilimler okuyup çok yüksek bir ortalamayla mühendislik okullarına dosya ile de başvuru yapılabilir fakat bu çok zor bir başvuru şeklidir.)

3. Meslek Yüksek Okullarında 2 sene mesleğe yönelik bir eğitim aldıktan sonra mühendislik okullarına başvurmak.

Ticaret ve İşletme okulları: 
Hem sınavla öğrenci alır hem de paralıdır. 2 yıl ekonomi veya sosyal ağırlıklı bir hazırlık programında veya üniversitede bir bölümde okuyup ticaret ve işletme okullarının sınavları denenebilir. Başarılı olunursa 3 yıl daha okunup Grande Ecoles diploması alınır. 
İşletme ve ticaret bölümlerini üniversitelerde de bulmak mümkündür. Üniversitelerde verilen işletme eğitimi “Grandes Ecoles'e göre daha teoriktir, “Grandes Ecoles” öğrenciyi daha çok profesyonel hayata hazırlar.  

3-Özel Okul ve Enstitüler (sanat, mimarlık, sağlık vs.): 
Üniversiteler ve Grandes Ecoles’ler dışında, 3000’den fazla devlet ya da özel eğitim kurumunda belirli sektörlere yönelik eğitim programları mevcuttur; Tıp dışı sağlık sektörü, görsel işitsel sektör, iletişim, gazetecilik, sosyal hizmet meslekleri, moda, tasarım, turizm, aşçılık, tarım, ziraat alanında uzmanlaşmış okul ya da enstitüler…

Bu kurumlar devlet diploması ya da kuruma ait diploma veya sertifika verirler.

Eğitim süresi 2 ila 5 yıl arasındadır.

Bu okullara kabuller sınavla ya da dosya üzerinden yapılır.

Mimarlık bölümü:  
Üniversitelerde bulunmaz. Mimarlık okulları da dosya ile kabul alır, 3 sene lisans ve 2 sene master programı halindedir. Toplam 5 sene okuduktan sonra devlet mimarlık diploması alınabilir, 3 yıllık lisans okumak bunun için yeterli değildir. Kendi adına imza yetkisi almak ve büro açmak için 6 yıl okumak gerekir.

Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık:
Üniversitelerde bulunur ve dosya ile başvuru alırlar. Bu iki bölümün ilk senesi ortak okunur ve sene sonunda sınav yapılır. İstatistiklere göre, ilk seneyi okuyan öğrencilerin %20si ikinci seneye devam edebilmektedir. Sınıf tekrarı yapma hakkı bir seferdir. İkinci sefer sınıf tekrarı yapma durumunda kalan öğrenciler üniversitelerin biyoloji bölümlerine yönlendirilir.

Sanat okullarına başvurularda öğrencilerin kendileri ile direk iletişime geçmelerini ve başvurularını bu şekilde iletmelerini istemektedir.

Fransa’daki okullara başvurular Campus France üzerindeki portal üzerinden yapılmaktadır. Lisansta Fransa’da öğrencinin tek bir bölüm ve 3 üniversite tercih etme hakkı vardır. Yüksek lisansta ise 15 tercih hakkı vardır. 

Fransız yükseköğretim kurumlarına yıllık kayıt harçları;
Lisans öğrenciler için yaklaşık 175 Euro
Master öğrencileri için yaklaşık 235 Euro
Doktora öğrencileri yaklaşık 350 Euro
Mühendislik okulu öğrencileri için yaklaşık 550 Euro’dur.

Fransa’da Çalışmak
“Öğrenci” ibaresini taşıyan oturum belgesi (0FII geçerli kıldığı VLS-TS veya oturum kartı) herhangi bir idari ön izin alınmasına gerek kalmaksızın, yıllık çalışma süresinin %60 ını geçmeyen sürede (yani yıllık 964 saatlik) ücreti bir etkinlik yapılması mümkündür. 
Ücretli olsun ya da olmasın öğrencinin eğitimi çerçevesinde (bir staj sözleşmesiyle) stajda geçirdiği saatler çalışma saati sayılmaz. Min. saatlik ücret brüt 8,82 Euro’dur.

Diploma alındıktan sonra;

6 aylık APS geçici oturum belgesi

Fransa’da Master 2 düzeyinde ulusal bir diploma almış yabancı öğrenciler, Fransa’da yaptıkları eğitimle ilgili bir iş aramak için valilik nezdinde yenilenemez nitelikte 6 aylık bir oturum izni için başvuruda bulunabilirler. Böyle bir durumda, başvurunun eldeki oturum izninin süresinin bitimine 4 ay kala yapılması gerekmektedir. 

Bir şirket nezdinde işe girmenin ardından, öğrencilik statüsünün ücretli statüsüne çevrilmesi yalnızca en az 1 yıl Fransa’da bulunan öğrenciler için yapılır. Bu statü değişikliği, oturum belgesinin süresinin bitimine 2 ay kala bir iş sözleşmesi veya bir Fransız firmasının işe alma teklifinin sunulmasını ön gören özel bir işlem gerektirir.

Fransa’daki bazı üniversiteler;
Universite Paris  http://www.u-paris10.fr
Universite Paul Cezanne   http://www.univ.u-3mrs.fr
Universite Toulouse  http://www.univ-tlse1.fr
ESIGELEC  http://www.esigelec.fr
Universite Rennes 1  http://www.univ-rennes1.fr
Ecole Centrale De Nantes http://www.ec-nantes.fr
Ecole des Mines D’Albi http://www.enstimac.fr
Ecole des Mines D’Ales http://www.ensm-ales.fr
Ecole des Mines de Paris http://www.ensmp.fr
ENS Lyon  http://www.ens-lyon.fr
Universite Blaise Pascal  http://www.cust.univ-bpclermont.fr
Polytechnic Montpellier http://www.polytech.univ-montp2.fr
Universite Cergy-Pontoise  http://www.u-cergy.fr
Grenoble Graduate School of Business http://www.esc-grenoble.fr
Rennes International School of Business  http://www.esc-rennes.fr
Bordeaux Ecole De Management  http://www.isli.bordeaux-bs.edu
ESC Dijon  http://www.bsbu.com
Universite Paul Cezanne  http://www.univ.u-3mrs.fr
CERAM Sophia Nice  http://www.ceram.fr
Paris Graduate School of Management http://www.pgsm-group.com
Reims Management School  http://www.reims-ms.fr
Universite d’ Orleans  http://www.univ-orleans.fr

Yurtdışı Üniversiteler

Yüksek Lisans

Soru Sor

Partner Okullarımız